توضیحات:

شرکت پارسا پلیمر شریف به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز دعوت به مصاحبه می نماید:

شرایط ثبت نام:

  • سلامت کامل جسم و روان بنا به تشخیص سرپرست ایمنی و بهداشت و انجام آزمایشات طب کار
  • نداشتن سوء پیشینه کیفری
  • داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت (برای متقاضیان مرد)
  • داشتن گواهینامه موقت یا دانشنامه پایان تخصیلات برای کلیه مقاطع تحصیلی گذرانده شده

فرصت های شغلی

در حال حاضر هیچ فرصت شغلی وجود ندارد